Vietnamese Community

Cộng Đoàn Thánh Guise

THÁNH LỄ CHÚA NHẬT HÀNG TUẦN - 3 giờ CHiều

Lễ Mừng Bổn Mạng Cộng Đoàn & Tiệc Gây Quỹ Từ Thiện

Chúa nhật ngày 5 tháng 5. Sau Thánh Lễ Bổn Mạng 3 giờ, sẽ có Tiệc Gây Quỹ Tiền Học cho các trẻ em nghèo khó tại Việt Nam lúc 4:15 giờ. 

Thánh Lễ Chúa Nhật Ngày 9 tháng 6

Thánh Lễ sẽ bắt đầu lúc 4 giờ chiều Chúa Nhật ngày 9 tháng 6 riêng cho ngày Hội Chợ Mừng 227 Năm Thành Lập Cơ Sở Truyền Giáo Mission San José.

Kỷ Niệm 227 Năm Cơ Sở Truyền giáo Mission San José miền Vịnh Đông

Ngày 8 và 9 tháng 6, 2024, gồm buổi hoà nhạc thứ bảy, và hội chợ chủ nhật. Cộng đoàn Thánh Giuse sẽ có quầy thức ăn ngày hội chợ để gây quỹ tiền học cho các trẻ em nghèo ở vùng hẻo lánh tại Việt Nam. Chi tiết sẽ thông báo sau. 

CÁC THÁNH LỄ ĐẦU THÁNG

Kính Thánh Giuse – thứ tư, 7 giờ tối, Anh ngữ

• Kính Thánh Tâm Chúa Giêsu – thứ sáu, 8 giờ sáng, Anh ngữ

Kính Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ – thứ bẩy, 8 giờ sáng (Anh ngữ)

Lễ và Chầu Thánh Thể

Thứ năm hàng tuần, 7 giờ tối. Riêng mỗi thứ năm đầu tháng sẽ có Xức Dầu chữa lành (thay Chầu).

gia nhập HỘI Đoàn CÁC BÀ MẸ CÔNG GIÁO

Hội Đoàn Các Bà Mẹ Công Giáo có lời mời gọi các chị gia nhập hội đoàn để cùng sinh hoạt trong những phụng vụ Thánh Lễ, thăm viếng, trao Mình Thánh cho kẻ liệt, cầu nguyện, và các công việc bác ái. Để biết thêm chi tiết, xin liên lạc với chị Đoàn Nga (510-714-4725) hay chị Đỗ Thuỳ (408-667-0757).

Ghi danh để nhận Thông Tin của Cộng Đoàn

Để việc thông báo được nhanh chóng những thông tin mới đến cộng đoàn, xin ghi danh theo Flocknote của giáo xứ, với điện thoại lưu động:  “Message Text” số: 84576, “gửi Message”: Vietnam

Liên lạc với ban thường vụ

Địa chỉ liên lạc:  thukythanhguisefremont@gmail.com

HÌNH ẢNH SINH HOẠT