Lunar New Year

Come join us next week Sunday January 29 at our 3 pm Vietnamese Mass as we celebrate the Lunar New Year. All are welcome!

Tiệc Đón Xuân Quý Mão 2023 sẽ được tổ chức tại hội trường sau Thánh Lễ 3 giờ tại nhà thờ St. Joseph. NGÀY 29 THÁNG 1 NĂM 2023 – 4-6:30 GIỜ. Chương trình gồm có múa lân, văn nghệ và xổ số.  Các mạnh thường quân có nhã ý giúp đỡ xin liên lạc với ban tổ chức. Và để giữ chỗ xin gửi email thukythanhgiusefremont@gmail.com. 

 Bấm vào đây để xem thiệp mời.

Lunar New Year